معنی و ترجمه کلمه در یک حمله به انگلیسی در یک حمله یعنی چه

در یک حمله

ond shot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها