معنی و ترجمه کلمه دستخوش حوادث کردن به انگلیسی دستخوش حوادث کردن یعنی چه

دستخوش حوادث کردن

adventure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها