معنی و ترجمه کلمه دستورالعمل تصمیمى به انگلیسی دستورالعمل تصمیمى یعنی چه

دستورالعمل تصمیمى

decision instruction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها