معنی و ترجمه کلمه دستور عدم پرداخت چک به بانک به انگلیسی دستور عدم پرداخت چک به بانک یعنی چه

دستور عدم پرداخت چک به بانک

stop payment


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها