معنی و ترجمه کلمه دستگاه خنک کننده به انگلیسی دستگاه خنک کننده یعنی چه

دستگاه خنک کننده

cooler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها