معنی و ترجمه کلمه دستگاه عکسبردارى از اسناد به انگلیسی دستگاه عکسبردارى از اسناد یعنی چه

دستگاه عکسبردارى از اسناد

phototostat


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها