معنی و ترجمه کلمه دست اندازدار به انگلیسی دست اندازدار یعنی چه

دست اندازدار

jolter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها