معنی و ترجمه کلمه دست زدن به انگلیسی دست زدن یعنی چه

دست زدن

finger
handclasp
plaudit
touse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها