معنی و ترجمه کلمه دست کارى کردن به انگلیسی دست کارى کردن یعنی چه

دست کارى کردن

refashion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها