معنی و ترجمه کلمه دسریخ زده مرکب از سرشیر و تخم مرغ پخته و شربت و مواد دیگرى به انگلیسی دسریخ زده مرکب از سرشیر و تخم مرغ پخته و شربت و مواد دیگرى یعنی چه

دسریخ زده مرکب از سرشیر و تخم مرغ پخته و شربت و مواد دیگرى

parfait

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها