معنی و ترجمه کلمه دشمنى به انگلیسی دشمنى یعنی چه

دشمنى

animosity
enmity
feud
hate
hatred
ill will
mis
odium
repulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها