معنی و ترجمه کلمه دشمن بزرگ به انگلیسی دشمن بزرگ یعنی چه

دشمن بزرگ

archenemy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها