معنی و ترجمه کلمه دشنام دادن به انگلیسی دشنام دادن یعنی چه

دشنام دادن

beshrew
misname
mistreat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها