معنی و ترجمه کلمه دعاى خیر به انگلیسی دعاى خیر یعنی چه

دعاى خیر

benediction
benison
blessing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها