معنی و ترجمه کلمه دعواى مطروحه به انگلیسی دعواى مطروحه یعنی چه

دعواى مطروحه

lis pendens

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها