معنی و ترجمه کلمه دعوا به انگلیسی دعوا یعنی چه

دعوا

brabble
contest
discord
dustup
quarrel
squeal
strife

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها