معنی و ترجمه کلمه دفتر روزنامه به انگلیسی دفتر روزنامه یعنی چه

دفتر روزنامه

blotter
book of account
daybook
journal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها