معنی و ترجمه کلمه دقت زیاد به انگلیسی دقت زیاد یعنی چه

دقت زیاد

particularity
rigor
rigour
scrupulosity
solicitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها