معنی و ترجمه کلمه دلمردگى به انگلیسی دلمردگى یعنی چه

دلمردگى

dejection


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها