معنی و ترجمه کلمه دلیل و برهان آوردن به انگلیسی دلیل و برهان آوردن یعنی چه

دلیل و برهان آوردن

bate
reason

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها