معنی و ترجمه کلمه دمرانى کردن به انگلیسی دمرانى کردن یعنی چه

دمرانى کردن

tailgate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها