معنی و ترجمه کلمه دمع ایوب به انگلیسی دمع ایوب یعنی چه

دمع ایوب

job's tears


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها