معنی و ترجمه کلمه دمع ایوب به انگلیسی دمع ایوب یعنی چه

دمع ایوب

job's tears

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها