معنی و ترجمه کلمه دنائت ذاتى به انگلیسی دنائت ذاتى یعنی چه

دنائت ذاتى

turpitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها