معنی و ترجمه کلمه دندانه کردن به انگلیسی دندانه کردن یعنی چه

دندانه کردن

dent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها