معنی و ترجمه کلمه دنده مارپیچى به انگلیسی دنده مارپیچى یعنی چه

دنده مارپیچى

worm gear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها