معنی و ترجمه کلمه دهانه رودخانه بزرگى که تشکیل خلیج کوچکى دهد به انگلیسی دهانه رودخانه بزرگى که تشکیل خلیج کوچکى دهد یعنی چه

دهانه رودخانه بزرگى که تشکیل خلیج کوچکى دهد

estuary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها