معنی و ترجمه کلمه دهانه کوه هاى ماه به انگلیسی دهانه کوه هاى ماه یعنی چه

دهانه کوه هاى ماه

crater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها