معنی و ترجمه کلمه دوام به انگلیسی دوام یعنی چه

دوام

abidance
continuance
continuity
durability
durante
life
perdurability
permanence
permanency
perpetuity
persistence
persistency
senectitude
strength
subsistence
substance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها