معنی و ترجمه کلمه دوباره اتاق را تزیین کرد به انگلیسی دوباره اتاق را تزیین کرد یعنی چه

دوباره اتاق را تزیین کرد

redo

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها