معنی و ترجمه کلمه دوباره انجام دادن به انگلیسی دوباره انجام دادن یعنی چه

دوباره انجام دادن

redo
repeat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها