معنی و ترجمه کلمه دوباره به دست آوردن به انگلیسی دوباره به دست آوردن یعنی چه

دوباره به دست آوردن

recoup
recover
regain
resume
retrieve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها