معنی و ترجمه کلمه دوباره رواج پیدا کردن به انگلیسی دوباره رواج پیدا کردن یعنی چه

دوباره رواج پیدا کردن

revive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها