معنی و ترجمه کلمه دوباره متهم ساختن به انگلیسی دوباره متهم ساختن یعنی چه

دوباره متهم ساختن

recriminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها