معنی و ترجمه کلمه دوبینى و نامنظم بینى به انگلیسی دوبینى و نامنظم بینى یعنی چه

دوبینى و نامنظم بینى

emarginate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها