معنی و ترجمه کلمه دوربین یا عینک برجسته نما به انگلیسی دوربین یا عینک برجسته نما یعنی چه

دوربین یا عینک برجسته نما

stereoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها