معنی و ترجمه کلمه دوره چهارساله به انگلیسی دوره چهارساله یعنی چه

دوره چهارساله

quadrennium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها