معنی و ترجمه کلمه دوسره بودن به انگلیسی دوسره بودن یعنی چه

دوسره بودن

mutuality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها