معنی و ترجمه کلمه دولت شوروى به انگلیسی دولت شوروى یعنی چه

دولت شوروى

Kremlin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها