معنی و ترجمه کلمه دو نقطه اى که بر روى بعضى از حروف مى گذارند تا تلفظ آن حرف را از حرف مجاورش جداسازد به انگلیسی دو نقطه اى که بر روى بعضى از حروف مى گذارند تا تلفظ آن حرف را از حرف مجاورش جداسازد یعنی چه

دو نقطه اى که بر روى بعضى از حروف مى گذارند تا تلفظ آن حرف را از حرف مجاورش جداسازد

diaeresis
dieresis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها