معنی و ترجمه کلمه دگرگون کردن از طریق متابولیزم به انگلیسی دگرگون کردن از طریق متابولیزم یعنی چه

دگرگون کردن از طریق متابولیزم

metabolize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها