معنی و ترجمه کلمه دیاستاز به انگلیسی دیاستاز یعنی چه

دیاستاز

diastase
enzyme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها