معنی و ترجمه کلمه دیرینه به انگلیسی دیرینه یعنی چه

دیرینه

ancient
chronic
deep rooted
deep seated
ingrained
old

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها