معنی و ترجمه کلمه دیوار را با گچ و ساروج اندود کردن به انگلیسی دیوار را با گچ و ساروج اندود کردن یعنی چه

دیوار را با گچ و ساروج اندود کردن

plaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها