معنی و ترجمه کلمه دیوسان به انگلیسی دیوسان یعنی چه

دیوسان

demoniac
demoniacal
fiendish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها