معنی و ترجمه کلمه ذخیره شده به انگلیسی ذخیره شده یعنی چه

ذخیره شده

stored

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها