معنی و ترجمه کلمه ذخیره کننده برق به انگلیسی ذخیره کننده برق یعنی چه

ذخیره کننده برق

capacitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها