معنی و ترجمه کلمه ذرات ریز و عدسک هاى کوچک در فیلم نمودار کردن به انگلیسی ذرات ریز و عدسک هاى کوچک در فیلم نمودار کردن یعنی چه

ذرات ریز و عدسک هاى کوچک در فیلم نمودار کردن

lenticulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها