معنی و ترجمه کلمه ذره اى به انگلیسی ذره اى یعنی چه

ذره اى

atomic
molecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها