معنی و ترجمه کلمه ذره بدون بار الکتریکى به انگلیسی ذره بدون بار الکتریکى یعنی چه

ذره بدون بار الکتریکى

neutron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها