معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ خشک و خالص به انگلیسی ذغال سنگ خشک و خالص یعنی چه

ذغال سنگ خشک و خالص

anthracite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها